MARTINDALE'S

LANGUAGE & TRANSLATION CENTERINDIGENOUS LANGUAGES OF AUSTRALIAU.S.: Saturday, December 28, 2019
Sydney, Australia: Sunday, December 29, 2019


File Download Time Calculator
Author, E-Mail, Privacy Policy & DisclaimerHome Page ~ Language Center
INDIGENOUS LANGUAGES OF AUSTRALIA
(Dictionaries, Courses, Lessons, Keyboards, etc.)
(Text, Images, Videos/Movies & Audio/Sound)Arrernte (Eastern Arrernte, Eastern Aranda) ~ Awabakal (Awaba)


Bayungu ~ Bilinarra ~ Bunuba ~ Burarra ~ Burduna


Djinang


Gamilaraay (Kamilaroi) ~ Guguyimidjir (Guugu Yimithirr) ~ Gumatj


Gunwinggu (Kunwinjku) ~ Gupapuyngu (Dhuwala) ~ Gurdjar (Kurtjar) ~ Gurindji


Iwaidja ~ Jiwarli


Kaititj (Kaytetye) ~ Kala Lagaw Ya (Kalaw Lagaw Ya, Kalaw Kaway Ya)


Karajarri ~ Kartujarra


Mangala ~ Manyjilyjarra ~ Martu Wangka ~ Maung ~ Meriam ~ Murrinh-Patha


Nangikurrunggurr (Ngan'gikurunggurr, Ngan’gityemerri)


Ngadjon (Ngadjonji) ~ Ngarluma


Nunggubuyu ~ Nyamal ~ Nyangumarta


Pakanha (Bakanh, Bakanha) ~ Pitjantjatjara ~ Putijarra


Thalanyji ~ Tiwi


Uw Oykangand & Uw Olkola


Wagiman ~ Walmajarri ~ Warlpiri (Walpiri) ~ Warnman ~ Wik-Mungkan


Yanyuwa (Yanyula, Yahula) ~ Yindjibarndi ~ Yolŋu Matha ~ Yulparija


Australian Aboriginal
and Torres Strait Islander Languages, Histories, Databases, Maps, etc.


Languages: A-G ~ Languages: H-R ~ Languages: S-Z

English ~ Sign Language & Braille

Indigenous Languages of U.S. & Canada

Writing Systems, Body Language,
Languages (Sounds) of Birds, Fish, Frogs, Insects, Seals, Whales, etc.


Linguistics, Language Journals, Fonts, Keyboard, Resources

Language Center
Language Center ~ Home PageE-Mail Jim Martindale
Copyright © 1994-2019, All Rights Reserved, Jim Martindale